گواهینامه های بین المللی

دستگاه تصفیه آب کریستال
کیفیت سلامتی را تضمین میکند

کیفیت اتفاقی نیست

یکی از بهترین و مطمئن ترین راههای اجتناب از خرید يک تصفیه آب غیر بهداشتی و نامناسب ، توجه به موضوع گواهینامه ها و استانداردهای معتبر بین المللی است! اگر به کیفیت و سلامتی یک دستگاه تصفیه آب خانگی اهمیت می دهید پس به دنبال علامت های استاندارد نظیر NSF ، WQA روی دستگاه باشید. این گواهینامه ها ادعای کارخانه های سازنده را مبنی بر کارایی ، استاندارد بودن و بهداشتی بودن دستگاه ، تایید می کنند

Image module
Image module
FDA
Client logo
NSF
Client logo
WQA
Client logo
Water Qualiity
Client logo
Tap Gold WQA
Client logo
CE
Client logo