گواهینامه های بین المللی

دستگاه تصفیه آب کریستال
کیفیت سلامتی را تضمین میکند

کیفیت اتفاقی نیست

یکی از بهترین و مطمئن ترین راههای اجتناب از خرید يک تصفیه آب غیر بهداشتی و نامناسب ، توجه به موضوع گواهینامه ها و استانداردهای معتبر بین المللی است! اگر به کیفیت و سلامتی یک دستگاه تصفیه آب خانگی اهمیت می دهید پس به دنبال علامت های استاندارد نظیر NSF ، WQA روی دستگاه باشید. این گواهینامه ها ادعای کارخانه های سازنده را مبنی بر کارایی ، استاندارد بودن و بهداشتی بودن دستگاه ، تایید می کنند

ماژول تصویر
ماژول تصویر
FDA
لوگوی مشتری
NSF
لوگوی مشتری
WQA
لوگوی مشتری
Water Qualiity
لوگوی مشتری
Tap Gold WQA
لوگوی مشتری
CE
لوگوی مشتری